5️⃣Cách Dùng Tool

Hướng dẫn chữ sẽ viết sau!

CÁCH LẤY KEY - CHẠY TOOL

GIẢI THÍCH CHỨC NĂNG TOOL