1️⃣Giới Thiệu

KOREPI

KOREPI - Tool hỗ trợ cho Genshin Impac miễn phí

Được phát triển và cập nhật từ Source Akebi cũ bởi Strigger và Micah từ phiên bản 3.7 cho tới phiên bản game hiện tại là 4.2 vẫn đang tiếp tục hoạt động.

  • Server Discord : Kitten Bods

  • Hiện tại để có thể dùng tool Korepi miễn phí bạn cần phải vào server Discord.

  • Thực hiện theo : Hướng Dẫn

Last updated