6️⃣Dùng Tự Động TP

Cách dùng chức năng TP Tuỳ Chỉnh trên Korepi

Chức năng dùng để dịch chuyển tự động đến các vật thể mong muốn.

HƯỚNG DẪN

1. Giới Thiệu

 • Trên menu tool tại mục DỊCH CHUYỂN [TP], chức năng TP Tuỳ Chỉnh [TP] ở đây là viết tắt của Teleport = Dịch Chuyển

 • Về cơ bản chức năng này sẽ dùng một danh sách file json, những file này có chứa thông tin vị trí của từng vật thể mà bạn muốn dịch chuyển đến.

 • Vd. Đối với Phong Thần Đồng có 66 cái, vậy thì một file tp đầy đủ cho Phong Thần Đồng sẽ có 66 file json. Mỗi file là 1 vị trí của 1 PTĐ cụ thể.

 • Nhiệm vụ của chức năng chỉ là là dịch chuyển nhân vật của bạn đến các vị trí theo file json mà bạn đã thêm vào.

PHÂN CHIA CÁC PHẦN CỦA CHỨC NĂNG :

 1. TP Tuỳ Chỉnh

Phần này là nơi để dùng chức năng chính của chức năng. Đầu tiên là nút Kích Hoạt chức năng. Và bên dưới nó sẽ có tới 3 chế độ, nhưng ta sẽ chỉ cần quan tâm 2 và 3. - 2 là chế độ tp tự động - 3 là chế độ tp thủ công

 1. Tạo File Json

Đối với phần này sẽ chỉ giới thiệu cho biết chứ chưa hướng dẫn dùng. Nó dùng để tạo ra file json vị trí của vật thể hay bất cứ đâu bạn muốn TP.

 1. Tuỳ chỉnh danh sách file

Phần này để nhập vào và tuỳ chỉnh danh sách file json được thêm vào. Phần 1 sẽ dùng để điều khiển và chạy file được thêm ở phần này.

2. Thiết Lập

Về cách dùng thì tuỳ mỗi người có thể dùng khác nhau, còn trong hướng dẫn này mình sẽ chỉ cách mà mình hay dùng.

 • Khi dùng chức năng này thì khuyên bạn nên bật tuỳ chọn "Cửa Sổ Thông Tin" lên, nó để hiển thị trạng thái danh sách file khi đang TP.

 • Mặc định thì nó sẽ bật sẵn nếu như bạn đã tắt nó thì khi dùng chức năng này hãy nên bật lên, vào Cài Đặt tìm "Cửa Sổ Thông Tin" và tích chọn "Hiển thị Cửa sổ".

 • "Cửa Sổ Thông Tin" nó là cửa sổ nhỏ bên trái như dưới ảnh.

 • Gán phím tắt cho chức năng, điều này rất là cần thiết cho chức năng này. Hãy vào mục "Phím Tắt" tìm phần của chức năng TP Tuỳ Chỉnh, gán cho 2 chức năng dưới: - TP Tuỳ Chỉnh : đây là nút bật/tắt chính của chức năng. - Tự Động : đây là nút bật/tắt cho chế độ 2 ở phần 1. Gán vào phím gì là tuỳ, làm sao cho nó ko trùng vs phím game hay phím chức năng của máy là đc.

3. Cách Chạy

Tải File TP Tại Đây : https://takeshi.dev || hoặc Tại Đây : CLICK

Bước 1: Thêm File TP vào Tool

 • Click Chọn Đường Dẫn

 • Hãy tạo một Thư mục mới, vd. Teleport, sau đó chọn vào thư mục đó. Sau đó bạn sẽ thấy Đường dẫn ở trong tool sẽ thay đổi đến thư mục mà bạn chọn.

 • Bây giờ mở Trình quản lí File trên máy tính, giải nén file vật thể mà bạn muốn chạy đã tải về trước đó, sao chép tất cả file .json trong thư mục của file đó và dán nó vào Thư mục mà bạn đã tạo ở bước trên.

 • Quay trở lại tool, click vào Làm Mới

 • Bây giờ danh sách file mà bạn đã thêm vào sẽ hiển thị như thế này

Bước 2: Chạy

 • Đảm bảo nút Kích Hoạt chính đã bật.

 • Chỉnh Độ trễ của Tự Động Dịch Chuyển khoảng 10s. Cái này sau khi chạy nếu cảm thấy chưa chuẩn sẽ chỉnh lại sau.

 • Tiếp theo, click theo thứ tự.

 • Và cuối cùng, bật Tự Động Dịch Chuyển Bây giờ chức năng sẽ bắt đầu hoạt động.

Vậy là xong chức năng sẽ chạy cho đến khi hết toàn bộ danh sách file mà bạn dã thêm vào.

=========================================================================

Làm như trên nó sẽ là chế độ tự động, nếu như bạn muốn tự bấm dịch chuyển bằng tay thì hãy làm như sau:

 • Tắt chức năng Tự Động Dịch Chuyển

 • Gán phím tắt cho 2 chức năng bên dưới Mình thường gán cho TP Điếm Kế Tiếp là phím Mũi tên phải, TP Điếm Trước là phím Mũi tên trái.

 • Bây giờ khi nào bạn bấm phím thì bạn sẽ TP 1 điểm trong danh sách file Điều này sẽ giúp cho bạn chủ động được trước các tình huống có thể xảy ra hơn là việc dùng chế độ Tự Động.

Vậy là xong, toàn bộ hướng dẫn chỉ có vậy.

Last updated